hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 1121/HD-SCT
Ngày ban hành 26/06/2023
Người ký Ông Hường Văn Minh - PGĐ Sở Công thương Quảng Nam
Trích yếu Hướng dẫn số 1121/HD-SCT ngày 26/6/2023 của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
Cơ quan ban hành Sở Công thương tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 26/06/2023
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 1121/HD-SCT
Văn bản liên quan

Phụ lục đính kèm: /Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/PHU%20LUC%20CV%201121%20SO%20CONG%20THUONG%20cham%20diem%20mo%20hinh%20cho%20ATTP_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com