hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 20/09/2022
Người ký Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TƯ
Trích yếu Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của UBMTTQ VN Trung ương việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành UBMTTQ VN Trung ương
Ngày có hiệu lực 20/09/2022
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT
Văn bản liên quan

Đính kèm file Word các mẫu biểu: /Uploaded/file/Huy/HD%20LAY%20Y%20KIEN%20VE%20NTM.rar

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com