hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 1388/HD-SNN&PTNT
Ngày ban hành 12/06/2023
Người ký Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu Hướng dẫn số 1388/HD-SNN&PTNT nagyf 12/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Về việc thực hiện một số nội dung của bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại cấp huyện
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 12/06/2023
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 1388/HD-SNN&PTNT
Văn bản liên quan

Đính kèm: /Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/T6%20mau%20PAKD%20OCOP.doc

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com