hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ
Ngày ban hành 23/04/2019
Người ký Ông Nguyễn Thanh Hồng - GĐ Sở VH-TT&DL
Trích yếu Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ ngày 23/4/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đổi tên cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Ngày có hiệu lực 23/04/2019
Tài liệu đính kèm HD_12_HĐ-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com