hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 01/HD-SXD
Ngày ban hành 31/03/2023
Người ký Ông Trần Bá Tú - PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc lập dự toán các công trình đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023 - 2025
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 31/03/2023
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 01/HD-SXD
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com