hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ
Ngày ban hành 25/01/2018
Người ký Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
Trích yếu Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 25/01/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Hướng dẫn Tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 25/01/2018
Tài liệu đính kèm HD_01_HD-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com