hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 78/HD-MTTW/BTT
Ngày ban hành 24/04/2017
Người ký Bà Trương Thị Ngọc Ánh - PCT UBTW MTTQ Việt Nam
Trích yếu Hướng dẫn số 78/HD-MTTW/BTT ngày 24/4/2017 của UBTW MTTQVN V/v Hướng dẫn, nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã
Cơ quan ban hành UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày có hiệu lực 24/04/2017
Tài liệu đính kèm HD78
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com