hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/07/2017
Người ký Ông Nguyễn Văn Long - PCT UBMTTQVN tỉnh
Trích yếu Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở cấp xã, cấp huyện
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQVN tỉnh
Ngày có hiệu lực 17/07/2017
Tài liệu đính kèm HD_41_HD-MTTQ-BTT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com