hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/05/2019
Người ký Ông Nguyễn Văn Long - PCT UBMTTQVN tỉnh
Trích yếu Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT ngày 20/5/2019 của UBMT TQVN tỉnh Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM
Cơ quan ban hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Ngày có hiệu lực 20/05/2019
Tài liệu đính kèm HD_64_MTTQ-BTT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com