hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị 6771/CT-BNN-KH
Ngày ban hành 21/08/2014
Người ký Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát
Trích yếu Chỉ thị 6771/CT-BNN-KH ngày 21/08/2014 v/v Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 21/08/2014
Tài liệu đính kèm Chỉ thị 6771/CT-BNN-KH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com