hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị số 04/CT-UBND
Ngày ban hành 10/04/2017
Người ký Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2017 Phát động phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017 và giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày có hiệu lực 10/04/2017
Tài liệu đính kèm CT_04_CT-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com