hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị số 14/CT-TTg
Ngày ban hành 24/03/2020
Người ký Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của TTCP Về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 24/03/2020
Tài liệu đính kèm CT_14_CT-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com