hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị số 07/CT-TTg
Ngày ban hành 30/04/2015
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 v/v tăng cường các biện pháp xử lí nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 30/04/2015
Tài liệu đính kèm CT_07_CT-TTg_2015
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com