hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị 06/CT-TTg
Ngày ban hành 21/04/2015
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 v/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2015
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 21/04/2015
Tài liệu đính kèm CT_06_CT-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com