hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị số 36/CT-TTg
Ngày ban hành 30/12/2016
Người ký Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 v/v Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 30/12/2016
Tài liệu đính kèm CT_36_CT-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com