hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN
Ngày ban hành 07/08/2017
Người ký Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ NN&PTNT Về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày có hiệu lực 07/08/2017
Tài liệu đính kèm CT_6524_CT-BNN-KHCN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com