hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 8680/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 27/11/2023
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN và PTNT
Trích yếu Công văn số 8680/BNN-VPĐP ngày 27/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 27/11/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 8680/BNN-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com