hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 7349/ UBND-KTN
Ngày ban hành 27/10/2023
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - P.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Công văn số 7349/ UBND-KTN ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 27/10/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 7349/ UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com