hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 22/02/2023
Người ký Ông Ngô Tấn-Chánh Văn phòng ĐP nông thôn mới tỉnh
Trích yếu Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH ngày 22/02/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v tuyên truyền cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 22/03/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com