hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM
Ngày ban hành 09/04/2024
Người ký Ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ TN-MT
Trích yếu Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày có hiệu lực 09/04/2024
Tài liệu đính kèm Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM
Văn bản liên quan

PHỤ LỤC: /Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/Phu%20luc%20kem%20theo%20CV%202251_BTNMT-KSONMT%20hop%20nhat%20huong%20dan%20tieu%20chi%20MT%20thuoc%20Bo%20tieu%20chi%20NTM.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com