hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 24/04/2023
Người ký Ông Ngô Tấn- Chánh Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV ngày 24/4/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam V/v đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022-2023
Cơ quan ban hành Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/04/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com