hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 942/SXD-PQH
Ngày ban hành 29/06/2023
Người ký Ông Nguyễn Phú - GĐ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Công văn số 942/SXD-PQH ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v tăng cường quản lý chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/06/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 942/SXD-PQH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com