hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 6958/UBND-KTN
Ngày ban hành 11/10/2023
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Công văn số 6958/UBND-KTN ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 11/10/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 6958/UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com