hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn 2314/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 13/04/2023
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Công văn 2314/BNN-VPĐP ngày 13/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày có hiệu lực 13/04/2023
Tài liệu đính kèm Công văn 2314/BNN-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com