hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn 3384/BXD-QHKT
Ngày ban hành 06/06/2024
Người ký Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Trích yếu Công văn 3384/BXD-QHKT ngày 06/6/2024 của Bộ Xây dựng về việc văn bản hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Ngày có hiệu lực 06/06/2024
Tài liệu đính kèm Công văn 3384/BXD-QHKT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com