hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 3445/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 29/05/2023
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN và PTNT
Trích yếu Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v hương dân tam thơi vê triên khai xây dưng mô hinh thi điêm xa NTM thông minh, xa thương mai điện tử
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày có hiệu lực 29/05/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 3445/BNN-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com