hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 1118/KH-UBND
Ngày ban hành 03/03/2023
Người ký Ông Nguyễn Hồng Quang - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Kế hoạch số 1118/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 03/03/2023
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 1118/KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com