hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM
Ngày ban hành 07/03/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM ngày 07/3/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về Công tác năm 2022 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 07/03/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com