hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch 01/KH-BCĐ
Ngày ban hành 28/02/2023
Người ký Ông Ngô Tấn - PGĐ Sở NN&PTNT, Ủy viên Thường trực
Trích yếu Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 28/02/2023
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 01/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com