hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 1879/KH-UBND
Ngày ban hành 31/03/2023
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Kế hoạch số 1879/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 31/03/2023
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 1879/KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com