hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 05/KH-BCĐ
Ngày ban hành 05/12/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - UV thường trực - PGĐ Sở NN và PTNT
Trích yếu Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2022
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 05/12/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 05/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com