hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 8384/KH-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Người ký Ông Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Kế hoạch số 8384/KH-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 13/12/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 8384/KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com