hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch 91/KH-BCĐ
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh/ Trưởng ban
Trích yếu Kế hoạch 91/KH-BCĐ ngày 17/6/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG về công tác năm 2022
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 17/06/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 91/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/91_%20PHU%20LUC%20Chuong%20trinh%20cong%20tac%20nam%202022.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com