hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 02/KH-BCĐ
Ngày ban hành 24/02/2022
Người ký Ông Phạm Viết Tích – Phó Trưởng ban/ GĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 24/02/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/02/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 02/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com