hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 04/KH-BCĐ
Ngày ban hành 01/11/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - PGĐ Sở NN&PTNT - UVTT BCĐ các CTMTQG
Trích yếu Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 01/11/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Kiểm tra về tiến độ triển khai thực hiện Chươ'ng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 01/11/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 04/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com