hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 8793/KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Người ký Ông Hồ Quang Bửu -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 30/12/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 8793/KH-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/PL%203_KH%208793.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com