hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 14/KH-BCĐ
Ngày ban hành 14/02/2023
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 14/02/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Công tác năm 2023 Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 14/02/2023
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 14/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/14-KH%20PL%20CONG%20TAC%20BAN%20CHI%20DAO_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com