hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 42/BC-UBND
Ngày ban hành 02/04/2019
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Kết quả 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 02/04/2019
Tài liệu đính kèm BC_42_BC-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com