hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 106/BC-UBND
Ngày ban hành 01/07/2019
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Tài liệu đính kèm BC_106_BC-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com