hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 70/BC-UBND
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 30/06/2020
Tài liệu đính kèm BC_70_BC-UBND
Văn bản liên quan

PL kèm theo

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com