hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 103/BC-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 5, 5 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 09/06/2022
Tài liệu đính kèm Báo cáo số 103/BC-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com