hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 149/BC-ĐGS
Ngày ban hành 13/12/2019
Người ký Ông Võ Hồng - PCT HĐND tỉnh, Trưởng đoàn
Trích yếu Báo cáo số 149/BC-ĐGS ngày 13/12/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay
Cơ quan ban hành Đoàn giám sát HĐND tỉnh
Ngày có hiệu lực 13/12/2019
Tài liệu đính kèm BC_149_BC-ĐGS
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com