hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 98/BC-UBND
Ngày ban hành 27/06/2019
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 27/06/2019
Tài liệu đính kèm BC_98_BC-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com