hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 35/BC-UBND
Ngày ban hành 08/04/2020
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/04/2020
Tài liệu đính kèm BC_35_BC-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục I

Phụ lục II - III

Phụ lục IV - IX

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com