hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 13/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 26/12/2019
Người ký Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Trích yếu Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Quy định việc quản lý chi phí xây dựng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng NTM
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Tài liệu đính kèm TT_13_2019_TT-BXD
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com