hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 03/05/2018
Người ký Ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ NN&PTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 01/07/2018
Tài liệu đính kèm TT_04_2018_TT-BNNPTNT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com