hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 13/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 08/12/2017
Người ký Ông Bùi Phạm Khanh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Trích yếu Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Ngày có hiệu lực 01/02/2018
Tài liệu đính kèm TT_13_2017_TT-BXD
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com