hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 25/07/2022
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 25/07/2022
Tài liệu đính kèm Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT
Văn bản liên quan

Phụ biểu: /Uploaded/file/Huy/Phu%20bieu%20kem%20theo%20Phu%20luc%202%20-%20(cap%20xa).xls

/Uploaded/file/Huy/Phu%20bieu%20kem%20theo%20Phu%20luc%202%20(cap%20tinh-huyen).xls

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com