hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 09/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 29/12/2017
Người ký Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Trích yếu Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Tài liệu đính kèm TT_09_2017_TT-BNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com