hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Nông thôn mới kiểu mẫu – Nội hàm của phát triển (20/4/2018)
Là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại “Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, hình thành những vùng quê nông thôn mới đáng sống, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu”
Thông báo nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (16/4/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo số 117/TB-UBND ngày 16/4/2018 về việc nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (10/3 âm lịch).
Tăng cường quản lý giống tôm nước lợ (16/4/2018)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ven biển chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng tăng cường quản lý giống tôm nước lợ.
Công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (12/4/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1816/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, Ban ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh (11/4/2018)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu, cụm Công nghiệp và chủ doanh nghiệp triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM (10/4/2018)
UBND tỉnh vừa có Công văn số 1780/ UBND-KTN đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM.
Ban hành Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh (09/4/2018)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 ban hành "Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 (04/4/2018)
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 2385/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018.
Ban hành Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 (02/4/2018)
Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (30/3/2018)
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ “về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai”, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay