hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2023 (24/5/2023)
Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kí ban hành Chỉ thị 09 yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2023 trên địa bàn tỉnh.
Quy định mới về thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh (10/5/2023)
Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 10 về quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh.
Triển khai các biện pháp trọng tâm chống khai thác IUU (09/5/2023)
Từ ngày 24/5 đến 31/5/2023, Đoàn Thanh tra của EC sang thanh tra lần thứ 4 về tình hình chống khai thác IUU, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC; để chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC đạt kết quả tốt nhất, sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ (09/5/2023)
Ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phấn đấu đến cuối năm 2023, mỗi huyện/thị xã/ thành phố có ít nhất 01 điểm bán hàng OCOP (10/4/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
Đến năm 2025, phấn đấu 100% xã NTM kiểu mẫu có ít nhất 01 mô hình thôn NTM thông minh (03/4/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 1879 thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.
Tăng cường kiểm soát, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường không khí (28/3/2023)
UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (16/3/2023)
Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 20 ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Danh sách thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam (13/3/2023)
Theo quyết định phê duyệt, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam có 36 thành viên kiêm nhiệm, với nhiệm vụ giúp Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trong việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình nông thôn mới và các chỉ tiêu, tiêu chí NTM thuộc ngành quản lý được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao; thực hiện các nhiệm vụ khác do Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phân công.
Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam (17/2/2023)
Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2023.
Tin đã đưa:
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/