hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Lập quy hoạch các vùng, khu nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các khu vực sản xuất rau an toàn (20/9/2017)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 5056/UBND-KTN thống nhất chủ trương lập Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Tăng cường công tác quản lý chất lượng Sâm Núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh (20/9/2017)
Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng Sâm Núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh (18/9/2017)
Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai (15/9/2017)
Để chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão và thiên tai bất thường xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho doanh nghiệp, ngày 14/9, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện tốt phương châm "bổn tại chỗ” và tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh ứng phó với tình hình bão số 10 và mưa lũ (14/9/2017)
Bão số 10 (tên quốc tế DOKSURI) là cơn bão mạnh, đang di chuyển nhanh, sức gió mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào tỉnh Quảng Nam. Ngày 14/9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công điện 03/CĐ-UBND đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với tình hình bão số 10 và mưa lũ.
Tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh (12/9/2017)
Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành công văn số 4867/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành, tổ chức, cá nhân và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện.
Nâng cao hiệu quả hoạt động, chấp hành nghiêm quy định về quản lý tài sản công, NSNN (12/9/2017)
Ngày 12/9, UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 4860/UBND – KTTH yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý, chấp hành quy định về quản lý tai sản, ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (08/9/2017)
Ngày 6/9, UBND tỉnh ban hành công văn số 4759/UBND-KGVX gửi các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Tăng cường hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (08/9/2017)
Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8622/VPCP-KTTH ngày 15.8.2017; Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ các sở, ban ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2017 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19.7.2017 với những nội dung trọng tâm.
Hơn 42 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (01/9/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa quyết định chi hơn 42 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giao năm 2017 để thực hiện 4 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com