hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Báo cáo kết quả thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng NTM (19/10/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5883/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện , thị xã, thành phố chỉ đạo khẩn trương xử lý, báo cáo kết quả thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng NTM với các nội dung.
Ban hành kế hoạch triển khai Luật Thuỷ sản năm 2017 (16/10/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5832/KH-UBND triển khai Luật Thuỷ sản năm 2017 và các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương (03/10/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5504/UBND - KGVX đề nghị các ngành liên quan và các địa phương phát huy vai trò, ứng dụng hiệu quả của khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (03/10/2018)
Nhằm chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) có hiệu quả; hạn chế tối đa số ổ dịch phát sinh, số lợn mắc bệnh và số lợn tiêu hủy; tổ chức phát hiện sớm, khống chế và dập tắt ổ dịch kịp thời không để dịch lây lan, giảm thiệt hại về kinh tế, bảo vệ phát triển ngành chăn nuôi lợn của tỉnh; chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, nhân lực, vật lực và sẵn sàng ứng phó với bệnh DTLCP; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2923/QĐ-UBND.
Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam (12/9/2018)
Để chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập và lây lan vào địa bàn tỉnh; đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh LMLM, cúm gia cầm và tai xanh ở lợn; ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, thủ trưởng các ngành có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước (12/9/2018)
Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các công việc trọng tâm.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh (12/9/2018)
Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5094/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Chủ động theo dõi, kịp thời ứng phó với các hiện tượng động đất liên quan đến các thủy điện trên địa bàn tỉnh (12/9/2018)
Để chủ động theo dõi, cập nhật thông tin, kịp thời ứng phó với các hiện tượng động đất liên quan đến các thủy điện trên địa bàn tỉnh; ngày 11/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5058/UBND-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Quảng Nam (12/9/2018)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Vãn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Quy định tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà liên kế trên địa bàn tỉnh (12/9/2018)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc ban hành Quy định tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà liên kế trên địa bàn tỉnh.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay